• 08-5000 20 30

KODER

Ring 08-500 20 30

Knappa in någon av Seniorlinjens koder:

(kräver lösenord)

Allmän

Hela landet – 000 000

 

Geografisk

Norrland – 060 060

Stockholm – 08 08 08

Göteborg – 031 031

Skåne – 040 040